MISSIE EN VISIE

Wie zijn wij?

Wij zijn studievereniging Juventas, een vereniging van en voor studenten aan de faculteit Educatie te Hogeschool Leiden. Onze naam is gebaseerd op de naam van de Romeinse godin van de jeugd en jeugdigheid, Juventas. Zij kreeg de verantwoordelijkheid om de andere goden te voorzien van nectar; de eeuwige jeugd. Alsmede beschermde zij de jongeren en ondersteunde hen bij het verlaten van de kindertijd. Als toekomstig leerkracht ben je verantwoordelijk voor het overbrengen van kennis. Daarnaast hebben wij de verantwoordelijkheid het kind te ondersteunen in de ontwikkeling tot een zelfstandig individu in de samenleving. Wij zijn van mening dat men zich pas echt vrij kan voelen wanneer zij het kind in zichzelf leren kennen. De studievereniging vertegenwoordigt de studenten van de educatie-opleidingen: Academische pabo, Reguliere pabo, Vrijeschool Pabo, Docent Dans en Euritmie, Docent Muziek, Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn en Lerarenopleiding Omgangskunde.

Missie

Op dit moment geldt voor de meeste studenten van de faculteit Educatie dat het contact grotendeels plaatsvindt tussen studenten uit eenzelfde werkgroep of eenzelfde opleiding. Met studenten van andere educatie gerelateerde opleidingen is er weinig tot geen relatie zichtbaar. Als studievereniging willen wij het contact tussen studenten van de verschillende educatie-opleidingen bevorderen en het contact binnen de eigen opleiding te versterken. Door het bieden van een aanvullend informatief curriculum, laagdrempelige activiteiten en meer mogelijkheden tot verbinding stimuleren wij deze relaties. 

Visie

Studievereniging Juventas biedt een ontspannen plek om educatiestudenten met elkaar te verbinden. Kennis, vaardigheden en visies worden verrijkt door het bieden van:

  • Maandelijkse borrel
  • Ten minste viermaal per jaar een evenement
  • Lezingen
  • Studiegroepen
  • Excursie(s)
  • Reis naar het buitenland

Ook is er voldoende ruimte voor leden om nieuwe ideeën en initiatieven in te brengen. Hiermee willen wij het ‘voor en door studenten’-principe behouden en versterken.

Wil je meer info over onze plannen voor dit jaar?
Neem dan via hier contact op met het huidige bestuur!